Carson’s Creek

En stad till Western

Carson’s Creek är en stad och landsända till Rävspels Western. Materialet är tänkt som en kampanjmodul där äventyren utspelas från och med år 1868.

Både geografiskt och historiskt är Carson’s Creek ganska odefinierat, det finns ingen information om i vilken delstat som det ligger i, utan allt materialet är helt påhittat och innehåller säkerligen anakronismer och andra felaktigheter. Den tänkta miljön är ”klassisk västernfilmsmiljö”, dvs. prärie, lövskogar och berg.

Materialet nedan är av varierande kvalité, främsta syftet med det är att publicera vad jag har producerat fram tills nu och inte att visa en fullt utvecklad stad. Bortåt sjuttio procent av all den tid som jag har lagt ned på Carson’s Creek har gått åt till planering av alla de personer som bor och lever (och har levt) i området. Det finns 187 namngivna spelledarpersoner som bor i staden med omnejd, ytterligare ett par personer kommer till i äventyren. En plan med staden var att ge en konsistent stad där SL i varje givet ögonblick skulle kunna veta vem det var som gjorde vad. Det skulle inte bara vara ”en liten pojke” som kommer med en lapp till en av rollpersonerna, utan SL skulle kunna berätta vad han heter, vems han föräldrar är, vad de jobbar med och var de bor - stadsinvånarna skall ha ett eget liv och inte stanna upp i sin verksamhet så snart rollpersonerna lämnar staden för något äventyr. Om de kommer tillbaka ett par år senare skall de kunna ropa ”God middag, herr Banks” - eller ”God middag, Jack” om de känner honom närmare - till barberaren. Eftersom så mycket tid har gått till spelledarpersonera har flera andra delar av materialet blivit lidande. Framförallt har kartorna fått stå tillbaka, några sådana existerar inte i digital form och de handritade är kladdar som använts under utvecklingsarbetet och skalan på dem är åt skogen. Flera andra delar är även de inkompletta, framförallt beskrivningen av stadens olika tjänster.

Jag kommer inte att arbeta mer på Carson’s Creek eftersom den kampanj som jag startade är slut och vi har gått vidare till andra rollspel och kampanjer. Jag köpte Western sommaren 2000 och började då bygga på staden. Jag startade en kampanj men efter ett par spelmöten lade vi ned den, framförallt för att en i gruppen flyttade ifrån Göteborg, och sommaren 2001 startade jag den på nytt med en ny grupp spelare. Ifrån sommaren 2000 fram till hösten 2001 har jag lagt ned minst 40 timmars arbete på enbart spelledarpersonera, övriga delar tillkommer. Den främsta nyttan med materialet som jag tror att en ensam, vilsen kofösare får nytta av är att finna en stad med folk i samt några äventyrsuppslag. Även om staden och området kring den är diffus så finns i alla fall en uppsättning ”kompletta” släkter som kan befolka vilken stad som helst med (en rolig sak som jag funderat på att uttnyttja någon gång är att eftersom man vet vilka som har levt och dött i området så vet man också vilka som ligger begravda på begravningsplatsen, något att uttnyttja i ett äventyr som kräver lite efterforskningar av rollpersonera - kanske något i stil med filmen Den onde, den gode, den fule?). Mycket nöje och jag ser fram emot att få lite konstruktiv kritik på vad du och din spelargrupp tycker om mitt arbete.


Tillbaka till Gamemaster’s Refuge