Satelitstationen

En äventyrsplats till Mutant och Mutant 2

Inledande beskrivning

Djupt inne i skogarna finns en uthuggen glänta, kanske 100 meter i diameter i vars mitt en byggnad från före Katastrofen står i ensam majestät. Det är en cirka fem i diamter, 20 meter hög, slät, stenpelare med en enorm, 10 meter i diameter, tallrik riktad emot skyn. I en vid cirkel runt byggnaden finns ett antal vita, två meter höga stolpar med en fotbollsstor kula i toppen. [ karta över området ]

Närmare beskrivning

Detta är en gammal övergiven satellitstation. Stolparna är energigivare till ett kraftfält som fungerar som en elfälla (1t6 i skada [MT2:totala KP om systemet med olika kroppsdelar används]) och i varje stolpe finns en springa för ett ID-kort II eller högre. Om rollpersonerna skulle lämna kraftfältet avstängt mer än tre timmar går underhållsroboten (se nedan) och sätter på det igen - om den kan vill säga, äventyrare tenderar till att skjuta på allt som rör sig. Energikälla till hela systemet är jordvärme. Stationen har rostat samman och har skickat ”Här är jag, vill någon prata med mig?”-signaler ut i den tomma rymden de senaste 300 åren (satelliterna den skulle kommunicera med har trillat ned för länge sedan). Om någon av rollpersonerna har en mottagare kan han ta in signalen och idenifiera den som en identifieringssignal.

[ karta stationens inre ] Innuti finns ett litet bås för underhållsroboten med reservdelar (dock inget stort eftersom roboten skickar en beställningsorder så fort han får slut på något eller något går sönder som han inte kan laga själv) samt ett större rum med datorer och energiomvandlingsenheter. Allt fungerar hjälpligt - mycket är trasigt och en dator har brunnit för många år efter en kortslutning (en äventyrar-rubbit som trodde den rörde på sig och sköt den). I mitten går en spiraltrappa runt mittpelaren upp till en liten plattform där manövermotorerna sitter - de är dock fullstängdigt sönderrostade. Innuti pelaren sitter en liten hiss som underhållsroboten får precis plats i (inklusive lite reservdelar) och den fungerar hjälpligt (gnisslar, knirkar och går mycket ryckigt).

Underhållsroboten

En liten plåtlåda (60 cm hög, 30 cm i fyrkant) på larvfötter med två tubliknande föremål som ögon. Dessa sitter på en liten stång som kan vridas och vinklas så att den kan se åt alla håll. Ut ur ”magen” kan ett flertal verktygshänder skjutas ut ur ett antal olika luckor. Luckor finns runt om hela ”kroppen” så den inte är begränsad att arbeta ”framåt”. Roboten fungerar men den har dock tre kulhål i det som den brukar betrakta som framsidan och kan man höra kulorna skramla omkring innuti roboten - en liten present ifrån ett tidigare äventyrargäng.

Roboten har resignerar inför sin uppgift eftersom den har fått slut på reservdelar och ingen svarar på dess påringningar efter nya. Den har därför övergått till att putsa och feja (därav den upphuggna gläntan - buskar och träd ger ett så ostädat intryck) men har råkat i panik under de senaste 160 åren eftersom den har fått slut på putstrasor. Skulle någon rollperson ha något som fungerar som putstrasa (t.ex. en näsduk) kommer roboten att försöka lägga beslag på den och sedan fara iväg med en väldans fart och frenetiskt börja putsa datorernas paneler (skulle någon rollperson äga något som kan fungera som reservdel så gäller det att hålla sig undan…).

Roboten kan betraktas som en expert på reparation av teknisk (främst elektronisk, men kan även hantera mekanisk) utrustning om den får tillgång till reservdelar. Roboten har 85 % i Reparation, 60 % i Elektronik och 45 % i Mekanik. En person som lyckas med tre färdighetsslag för Datorprogrammering med -50 % på CL kan programmera om roboten så att den svansar efter rollpersonerna istället för att försöka putsa sönder den trasiga satelitstationen. De tre slagen behövs för att lära sig programmera roboten och att knäcka de lösenord som styr tillgången till robotens styprogramvara - ytterligare slag behövs för att få den att göra som man vill och lyda rollpersonen istället för de inprogrammerade instruktionerna. Roboten förstår männskligt tal (De Gamlas språk) och är i sammanhanget att betrakta som en fyra-fem-åring. Man behöver minst ID-kort III för att över huvudtaget kunna programmera roboten.

Noter till kartorna

Den radioaktiva skogen beror på att en gammal parabolmotor (som var kärnkraftsdriven) ligger dumpad under ett större stenröse. Roboten visste inte vad den skulle göra med den felaktika bränslecellen och eftersom den inte fick några direktiv om vad den skulle göra med den så dumpade roboten helt sonika motorn ute på en äng och lade ett stenröse över (så ingen skulle stjäla sationens ägodel). Siffror på kartan över stationens inre:
1. Robotens kammare
2. Reservdelsförråd (tomt, max ett slag på fyndtabellen)
3. Datorer och liknande teknisk utrustning.

Tillbaka till Gamemaster’s Refuge